IT-medarbejder.dk

712 aktive IT-jobs

Hurtig og gratis IT-jobformidling


 

 

Kontakt jobsøger

Her kan du kontakte den jobsøgende. Hvis du har indtastet en annonce, kan du angive dit brugernavn og password. Herved sendes der en henvisning til din annonce, samt en mulighed for at jobsøger kan besvare din e-mail gennem IT-medarbejder.dk.

Hvis du ikke har en annonce indtastet i IT-medarbejder.dk's database, skal du ikke angive brugernavn og password. Til gengæld skal du i beskeden huske at angive dit telefonnummer eller e-mail-adresse, så jobsøger kan komme i kontakt med dig.

Hvis du har en annonce, så vær venlig at indtaste dit brugernavn og password:

Brugernavn

Password

Hvis du ikke har indtastet brugernavn og password, skal du indtaste teksten i nedenstående billede:

Besked til jobsøger

Ønsker du en kopi af beskeden tilsendt (kræver brugernavn og password)? Ja  Nej

Jeg har glemt mit brugernavn eller password

Jeg vil gerne indtaste en annonce, så jeg kan skrive til jobsøger anonymt

 

Jobsøgers CV:

Resultatorientet Supporter/Systemudvikler søger nye udfordringer

CV
Søren Sønderkær Hansen,
08-05-68-1985
Rebæk Søpark 3, 7. lejl. 704
2650 Hvidovre
Telefon-privat: 36757180
Mobiltelefon : 20758695
E-mail: soenderkaer@ofir.dk
soenderkaer.hansen@gmail.com
Resume.
Mand. 46 år. Karakteristika: Stort servicegen, der arbejder bedst under ordnede forhold, med klart definerede roller og rammer. Jeg har en stærk ansvarsfølelse og stor loyalitet overfor organisationer og værdier. Endvidere er jeg hårdtarbejdende og har en praktisk, fornuftig, realistisk og systematisk tilgang til opgaverne, som bliver løst udfra logiske og analytiske principper.
Uddannelse: Datamatiker.
Erhverv: 8-9 års IT-erfaring, primært som systemudvikler/supporter på administrative Client/Server systemer.5-6 års erfaring fra Distributionsbranchen, med service-betonet jobs. 1 års erfaring med mødebooking/callcenter.
Jobønsker: Udvikler. Superbruger. DBA. Drift/support. Administrative/Servicebetonet kontorjobs. Almene praktiske servicejobs.
Uddannelse :
1991 - 1994: Datamatiker.
Bachelor, IT-uddannelse, på
Niels Brock, Copenhagen Business College.
Studiet gav mig specielt bredt kendskab indenfor flg. fagdiscipliner:
 Systemudviklingsmetoder/værktøjer, SA og SD.Vandfaldsmodel og Prototyping.
 Databasedesign/datamodellering.
 Programmering i 3. Generations højniveau sprog, som : Pascal og C++.
 IT-sikkerhed, arkitektur og strategi
 Speciale i EDB-sikkerhed. Beskrev en kommune’s sikkerhedspolitik, både m.h.t. den fysiske og logiske sikkerhed.
1985 – 1987: Højere Handelseksamen, Erhvervsøkonomisk retning.
HH’er fra Niels Brock’s Handelsgymnasium i Nyropsgade.
Kurser:
En del Oracle-kurser, (Hvert af et par dages varighed).
 Databasen
 SQL
 PL/SQL
 Forms
 Reports
 Developer
Løbende andre relevante kurser, gennem årene.
 EDB bogføring.
 Programmeringskurser.
 Selvudviklingskurser.
Fritidsinteresser:
I min fritid kan jeg specielt godt lide at spille skak, løbetræne, høre god musik og gå nogle gode ture.
Frivilligt arbejde:
09/2009:
Frivillig underviser i Frederiksberg Skoleskak. Vejleder skolebørn i skakspillet.
Erhvervserfaring
2008
Oracleudvikler i CSC.
Udvikling og support på en Oracleapplikation til Politiet. Her var jeg med i alle faserne af udviklingsforløbet. Dvs. analyse, vedligeholde, nyudvikling, implementering, test og endelig support på denne.
03/2007-01/2008:
Ansat i Kuhl distribution, som fuldtidsomdeler af morgenaviser. Omdelte diverse morgenaviser i Københavnsområdet.
12/2006-02/2007
Programmør/udvikler vikariat i Bladkompagniet.
Udvikling på en intern Oracleapplikation. Her var jeg med i alle faserne af udviklingsforløbet. Dvs. analyse, vedligeholde, nyudvikling, implementering og test på et adm. system til kørselsplanlægning. Udviklingen foregik primært via Oracle PL/SQL og Oracle Forms (designeren).
2005
Mødebooker i mindre firma ”PB Marketing”, der booker møder til IT-branchen.
Her beskæftigede jeg mig med booking af møder, mellem firma og potentielle kunder.
2004
Konsulent i WM-DATA, med opgave for ”Uniteam Systemudvikling ApS”.
Her beskæftigede jeg mig, primært med programmering i Oracle -PL/SQL, og Developer, til et system til transport branchen. Jeg var med i alle faserne af udviklingsforløbet. Dvs. analyse, vedligeholde, nyudvikling, implementering og test.
2003
Konsulent i WM-DATA, med opgave for ”ProfDoc A/S”
Her beskæftigede jeg mig primært med udvikling af PL/SQL-kode, og noget Oracle Form’s og Report’s. System til medicinal branchen.
2001
IT-medarbejder i Den Sociale Sikrings Styrelse.
Her var jeg en del af et lille team, der skulle vedligeholde og supportere på en administrativ applikation, inden for den offentlige administration. Udvikling i Oracle Form’s 4.5 og Powerbuilder.
06/1999 – 2001
Edb-medarbejder i Pensam.
Her var jeg med i et større udviklingsteam der skulle udvikle og vedligeholde en applikation til pension’s-forsikring. Udviklingen foregik i Ingres ABF.
12/1996 - 05/1999
Edb-medarbejder i Undervisningsministeriet.
Her var jeg med i et lille team, der skulle vedligeholde og supportere på en adm. applikation til varetagelse af undervisnings-området inden for den offentlige administration. Udviklingen foregik i Oracle -PL/SQL, -SQL, -Developer og Pro-C.
Endvidere var jeg en stor del af tiden, med i et datawarehouse-projekt, der gik ud på at publicere data på forskellige niveauer i mindre datamining’s.
Kompetencer:
SQL
Oracle PL/SQL
Oracle Rdbms
Oracle Forms(Developer)
Oracle Reports(Developer)
Oracle Designer
Ingres rdbms
Pascal (Delphi)
C
C++
Java
IT-support(telefonisk)
SA, SD
Vandfaldsmodellen
Prototyping
Scrum
PC'ere, Servere m.m.
Netværk, m.m.
IT-arkitektur, sikkerhed og strategi
Excel, SAP, Navision, C5, Axapta (superbruger)
Niveau:
Ekspert
Ekspert
I høj grad
I høj grad
I nogen grad
I nogen grad
I mindre grad
I nogen grad
I mindre grad
I nogen grad
I nogen grad
I høj grad
I nogen grad
I nogen grad
I mindre grad
I nogen grad
I høj grad
I nogen grad
I nogen grad
I høj grad
Brugt i Perioden:
1997-2009(ca. 75 %)
1997-2009(ca. 75 %)
1997-2009(ca. 75 %)
1997-2009(ca. 65 %)
1997-2009(ca. 50 %)
1997-2009(ca. 40 %)
2001 og 2007
1991-1999(ca. 50 %)
1991-1999(40%) +2004
1991-1999(40 %), +2004
2003, 2004
Forskellige perioder fra 1997 af
1996-1999
1996-1999
2007-2009
2007-2009
1996-2010
1997-2009(ca. 25 %)
1994-2010(ca. 25 %)
Forskellige perioder